Kwaliteitsmanagement streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van een product, dienst of organisatie. De structuur waarin je alle zaken over dat onderwerp vastlegt is een kwaliteitsmanagementsysteem. ’s Werelds meest populaire norm voor kwaliteitsmanagementsystemen is ISO 9001 en komt eigenlijk maar op één ding neer: gelukkige klanten. In welke sector je je ook bevindt, van productie tot dienstverlening: bedrijven met een ISO-9001 certificering werken efficiënter, hebben hun kosten beter onder controle en kunnen nieuwe werkmethoden sneller implementeren.
Dus hoe zet ik een kwaliteitsmanagement systeem op? In deze blog vertellen we je hoe je dat doet, zodat het ook voor jouw bedrijf echt werkt.

De 8 basisprincipes van ISO 9001

ISO 9001 biedt een reeks vereisten voor het hanteren van een kwaliteitsmanagementsysteem en vertegenwoordigt de internationale beste praktijken voor het beheren van kwaliteit. Het is opgebouwd rond acht managementprincipes die alles erin sturen en informeren: klantgerichtheid, leiderschap, betrokkenheid van medewerkers, procesbenadering, systeembenadering van managen, continue verbetering, besluitvorming op basis van feiten en win-win relaties met leveranciers. We lichten ze even toe:

1. Klantgerichtheid

Je moet de huidige en toekomstige klantbehoeften begrijpen. Het is belangrijk dat je aan de eisen van de klant voldoet en er altijd naar streeft verwachtingen van de klant te overtreffen.

2. Leiderschap

Leiders zijn verantwoordelijk voor het definiëren van de doelen en doelstellingen van de organisatie en het onderhouden van een omgeving waarin mensen effectief kunnen opereren.

3. Betrokkenheid van mensen

Iedereen in je organisatie is de sleutel tot het succes ervan en alleen door hun volledige betrokkenheid kunnen hun vaardigheden maximaal worden gebruikt.

4. Proces benadering

Wanneer activiteiten worden gezien, begrepen, beheerd en uitgevoerd via duidelijke bedrijfsprocessen, is de kans groter dat je doelstellingen worden bereikt.

5. Systeem benadering van managen

Wanneer je onderling gerelateerde processen als een systeem identificeert, begrijpt en beheert, draagt het bij aan het bereiken van je doelen en doelstellingen.

6. Continue verbetering

Door je organisatie voortdurend te verbeteren, zorg je ervoor dat je prestaties in de loop van de tijd toenemen en veranderen om op toekomstige uitdagingen te reageren.

7. Feitelijke benadering besluitvorming

Effectieve beslissingen zijn gebaseerd op het begrijpen van echte gegevens en informatie en dit zal je helpen de juiste beslissingen te nemen.

8. Win-win relaties met leveranciers

Je leveranciers kunnen de sleutel zijn tot je bedrijf en het is ook belangrijk om op een wederzijds voordelige manier nauw met ze samen te werken om waarde te creëren voor beide organisaties.

Het Plan-Do-Check-Act principe voor managementsystemen

De Plan-Do-Check-Act (PDCA) -cyclus is het werkingsprincipe van alle ISO-normen voor managementsystemen, inclusief ISO 9001. Door deze cyclus te volgen, kun je de effectiviteit van je organisatie effectief beheren en continu verbeteren. Erg belangrijk dus, bij het opzetten van een kwaliteitsmanagement systeem.

Hoe zet ik een kwaliteitsmanagement systeem op met PDCA-cyclus

Nu heb je antwoord op de vraag: hoe zet ik een kwaliteitsmanagement systeem? op Dit zijn de basisprincipes om een goed kwaliteitssysteem op te zetten, zoals ze in ISO 9001 behandeld worden. Maar dit is nog maar het puntje van de ijsberg! Wil je meer weten over de implementatie van een kwaliteitssysteem? Download dan onze implementatiegids. Daar vertellen we nog veel meer over ISO 9001, duiken we dieper in de PDCA-cyclus en geven we je handige tips voor tijdens de implementatie. Succes!

De ISO 9001 implementatiegids

ISO 9001 whitepaper