De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD rapportage) is een nieuwe wetgeving vanuit de Europese Unie die bedrijven verplicht om te rapporteren over hun duurzaamheidsbeleid en -prestaties. De CSRD heeft betrekking op duurzaamheid in de breedste zin en bevat toelichtingsvereisten voor een aantal Environmental, Social en Governance (ESG) aspecten.

Niet iedereen hoeft te rapporteren over die onderwerpen. De wetgeving is van toepassing op alle bedrijven die aan twee van de drie volgende criteria voldoen:

  • Meer dan 250 werknemers
  • Een balanstotaal van meer dan €20 miljoen
  • Een netto-omzet van meer dan €40 miljoen

De CSRD rapportage heeft als doel om bedrijven meer verantwoordelijkheid te laten nemen in een duurzame economie. Dit kan onder andere inhouden dat bedrijven hun duurzaamheidsbeleid en -prestaties in kaart brengen en passende rapportageprocessen opzetten. De meeste bedrijven moeten hun 1 januari 2025 al hun data verzameling goed op orde hebben. Wacht dus niet met het oppakken van onderwerpen waarvan je al weet dat ze belangrijk zijn voor je bedrijf en win advies in bij experts op het gebied van duurzaamheid en rapportage als je dat nodig hebt.

De verplichting tot de CSRD rapportage zal waarschijnlijk ingaan vanaf 2025 voor grote ondernemingen en vanaf 2026 voor beursgenoteerd mkb. Dat is dus pas volgend jaar, maar je rapporteert natuurlijk over data die je dit jaar al hebt verzameld.

Belangrijk dus om je goed voor te breiden, maar hoe moet je dat dan doen? Wij zetten de stappen hieronder voor je op een rijtje:

1. Stel een team samen en identificeer hiaten. Het is belangrijk om een team samen te stellen dat verantwoordelijk is voor de implementatie van de CSRD. Dit team kan de benodigde acties coördineren en eventuele hiaten in de huidige rapportageprocessen identificeren.

2. Breng duurzaamheidsbeleid in kaart en bepaal de voor jouw bedrijf belangrijke Environmental, Social en Governance (ESG) thema’s. Dit doe je aan de hand van een dubbele materialiteitsanalyse. Dubbel, want je kijkt zowel naar welke externe ontwikkelingen invloed hebben op jouw bedrijf, als hoe jouw bedrijf impact heeft op mens en milieu.

3. Leg je doelen vast. Bedrijven moeten hun duurzaamheidsbeleid en -doelstellingen duidelijk definiëren en documenteren.

4. Stel interne processen en protocollen op: Het is belangrijk om interne processen op te zetten om ervoor te zorgen dat de benodigde gegevens tijdig worden verzameld, geanalyseerd en gerapporteerd. Waarschijnlijk moeten allerlei verschillende afdelingen binnen je bedrijf hiermee aan de slag. Het is dus niet iets dat alleen maar in het beleid geschreven wordt, maar dat echt gedragen moet worden binnen de hele organisatie.

5. Leg je meldingen vast. Zelfs met een heel goed plan, gaat er nog wel eens iets mis. Leg al die onvoorziene gebeurtenissen ook vast en zorg dat je ze aan de juiste thema’s koppelt om er later iets over te kunnen zeggen.

6. Verzamel relevante gegevens. Je weet waarschijnlijk precies hoeveel kilometer je medewerkers afgelegd hebben, hoeveel goederen je verstuurd hebt en wat je ziekteverzuim is, maar dan ben je er nog niet. Al die gegevens moeten nog vertaald worden naar energieverbruik, CO2-uitstoot, waterverbruik, afvalbeheer, arbeidsomstandigheden, diversiteit en andere relevante ESG-indicatoren waar je over moet rapporteren.
Daarom kan het fijn zijn om die data over te dragen aan een bedrijf dat expert is op het vlak van ESG compliance.

7. Besteed je ESG tracking en reporting uit. Natuurlijk kan je ook zelf uitzoeken welke gegevens je aan welke ESG factoren moet koppelen, alle berekeningen doen die nodig zijn om die impact vast te stellen en de wetswijzigingen bijhouden om te zorgen dat je compliant blijft, maar wij denken dat je dat veel beter kunt uitbesteden. Bij Salacia bijvoorbeeld. Die nemen je al dat gedoe graag uit handen.

8. Rapporteer. Nog een bijkomend voordeel van zo’n uitbesteding: je hebt al je data precies zoals het aangeleverd moet worden voor de CSRD rapportage. Zo maak je het jezelf makkelijk en ben je op het moment suprême in een handomdraai klaar. Kijk, daar houden wij wel van! ;)

Benieuwd geworden en op zoek naar meer informatie?
Lees hier verder over het vastleggen van documentatie en processen of het registreren van meldingen en neem vooral ook een kijkje op de website van Salacia!

Categories: Blog, Douane compliance /